?!DOCTYPE html> title_temp 共克时艰 共享经验 共同成长——哈尔滨学院教师线上教学经验分享(二?哈尔滨学?/title> <meta charset="gb2312"> <meta name="renderer" content="webkit"> <meta content="IE=edge" http-equiv="X-Ua-Compatible"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/common.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aspku.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/font-style.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css"> <br> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <br> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../content.vsb.css" /> <META Name="keywords" Content="哈尔滨学? /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1074,'/content.jsp',21521,1250235438)</script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body class="lDArA" id="Vyf6B"><a class="logo"><img src="http://www.huigooo.com/logo.png" alt="pk10ͼ-pk10ͼ"></a><br> <br> <img src="../../images/top.jpg" width="1260" height="137" border="0" alt="哈尔滨学? title="哈尔滨学?><br></div> <div class="containter"><br><div class="menu "> <ul class="nav lr" style="margin:0 auto;"> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../index.htm" class="topnav">首页</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../1078/1447.htm" class="topnav">学院概况</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="../1078/1447.htm">学院简?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../1078/1450.htm">校长致辞</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../1078/1451.htm">现任领导</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../1078/1452.htm">学校文化</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../xs/b.htm" target="_blank">学校校史</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../zzjg/zzjg.htm" class="topnav">组织机构</a> </li> <li class="nav-menu navmore"> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../djgz.htm" class="topnav">党建工作</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../szdw/jsml/jykxxy_.htm" class="topnav">师资队伍</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/jsml/jykxxy_.htm">教师名录</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/sjxms.htm">省教学名?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/ljrctd.htm">领军人才梯队</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/xsxx.htm">学术新秀</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../kyc" target="_blank" class="topnav">科学研究</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://huigooo.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">图书?/a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../ws" target="_blank" class="topnav">外事窗口</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../xsc" target="_blank" class="topnav">学生活动</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="../../xsc" target="_blank">学生工作</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../tw" target="_blank">团委</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../zsjyc" target="_blank" class="topnav">招生就业</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://huigooo.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">公共服务</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../das" target="_blank">档案?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ztzl/gpjh" target="_blank">国培计划</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ggfw/xxzy.htm" target="_blank">信息资源</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://old.hrbu.edu.cn/wlbx/lb.jsp" target="_blank">办公网报?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://huigooo.com/jxjyxy/smxxzx/smxxzx.htm" target="_blank">市民学习中心</a></li> </ul> </li> </ul> </div><br></div> <div class="containter"> <img src="../../Images/by-banner2.jpg"> </div> <div class="center"> <br><div class="list-title2"> <span class="fl span">学术活动</span> <span class="fr syspan">首页 >学术活动</span> </div> <br> </div> <div class="center news-text"><br> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(21521,'1250235438','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/mp4video.js"></script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><style> .vsbcontent_img{ text-align:center;} </style> <form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <p class="title"><xwbt>共克时艰 共享经验 共同成长——哈尔滨学院教师线上教学经验分享(二?/xwbt></p> <p> <div class="center text" id="vsb_content"><zwnr><p style="line-height: 200%;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">    </span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">自我校进?/span>“延期开学、如期教学、线上办?/span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">?/span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">柔性工?/span>”状态以来,教师教学发展中心持续组织教师线上培训,通过推送培训课程、微信群答疑等方式,解决了教师在线上教学过程中遇到的问题,并推出了第一期哈尔滨学院教师线上教学经验分享活动。将线上教学优秀案例和经验分享给全校教师,促进教师间的互相交流与提升。经过三周线上教学的体验与实践,我校教师从对平台工具选择的焦虑和开课初期实施线上教学的紧张,到根据个人授课风格和课程目标要求,广纳优选课程资源,科学设计教学方案,灵活运用授课平台与工具,有效实现了教学目标,完成了教学任务,达到了良好的教学效果?/span></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">为进一步促进教师线上教学实践与反思,积极开?/span>“以学生?/span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">中心</span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">”的线上教学设计,提升效果,开放共享,教师教学发展中心联合各二级学院继续开展第二期</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">“共克时?共享经验 共同成长”系列线上教学经验分享活?/span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">。依托各学科(专业)课程及教育教学特点,通过具有代表性的线上教学案例,以促进教师相互交流,共同成长?/span></span></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">本期活动,是来自教育科学学院、地理与旅游学院、工学院、食品工程学院、艺术与设计学院、音乐与舞蹈学院六位老师的精彩分享,欢迎大家在线观摩?/span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"> </span></p> <p style="text-align: center; line-height: 200%;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">线上教学经验分享</span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;"></span></span></strong><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">案例一?/span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">成果导向视域下的课程教学优化</span>——《Photoshop图像处理与制作》线上教学方案分? 教育科学学院  孙学?</span></p> <p style="text-align: center;"> <img width="500" height="253" title="undefined" alt="undefined" src="/__local/B/44/DB/FD3AD20581AAD1A035F2D98D12D_16857CEA_8421A.jpg" border="0" hspace="0" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/B44DBFD3AD20581AAD1A035F2D98D12D/16857CEA/8421A" vheight="253" vwidth="500" orisrc="/__local/B/44/DB/FD3AD20581AAD1A035F2D98D12D_16857CEA_8421A.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"> </span></p> <p style="text-align: center;"> <script name="_videourl" vurl="/__local/3/F1/9E/93D6C81B4FA08CC0AAA641B1D79_199449AB_1E2A730.mp4" vwidth="420" vheight="280" rand="null" align="" vsbhrefname="vurl" style="float: none">showVsbVideo("/__local/3/F1/9E/93D6C81B4FA08CC0AAA641B1D79_199449AB_1E2A730.mp4","height=\"280\"","width=\"420\"","","float: none","false");</script></p> <p><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">案例二:</span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">“以学生为主”的线上教学设计与实?/span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">——?/span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">地理</span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">统计学》线上教?/span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">经验与反?/span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">  <span style="font-family: 宋体;">地理与旅游学?/span>  <span style="font-family: 宋体;">王晓?/span></span></p> <p style="text-align: center;"> <img width="500" height="253" title="undefined" alt="undefined" src="/__local/C/50/E1/6E84518A0C9045368BDB47B89F7_F669AFE6_8BDAE.jpg" border="0" hspace="0" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/C50E16E84518A0C9045368BDB47B89F7/F669AFE6/8BDAE" vheight="253" vwidth="500" orisrc="/__local/C/50/E1/6E84518A0C9045368BDB47B89F7_F669AFE6_8BDAE.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"> </span></strong><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"> </span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <script name="_videourl" vurl="/__local/F/91/2F/D55EAC633FDA0F35FCB6E95A135_C7BC8461_14ED19BC.mp4" vwidth="420" vheight="280" rand="null" align="" vsbhrefname="vurl" style="float: none">showVsbVideo("/__local/F/91/2F/D55EAC633FDA0F35FCB6E95A135_C7BC8461_14ED19BC.mp4","height=\"280\"","width=\"420\"","","float: none","false");</script></p> <p><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">案例三:</span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">教无定式</span>  <span style="font-family: 宋体;">因课寻法</span>——《工程数学》线上教学模式探? 工学? 毛岩</span></p> <p style="text-align: center;"> <img width="500" height="253" title="undefined" alt="undefined" src="/__local/B/88/D2/F3DA81816CA1965D84470F5B7F1_6DD19242_86FAA.jpg" border="0" hspace="0" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/B88D2F3DA81816CA1965D84470F5B7F1/6DD19242/86FAA" vheight="253" vwidth="500" orisrc="/__local/B/88/D2/F3DA81816CA1965D84470F5B7F1_6DD19242_86FAA.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size: 20px;"></span></p> <p><span style="font-size: 20px;"></span></p> <p><span style="font-size: 20px;"></span></p> <p style="text-align: center;"> <script name="_videourl" vurl="/__local/9/89/7A/296F83D4B81723FA9DEF0AB401B_799B316E_F4231B4.mp4" vwidth="420" vheight="280" rand="null" align="" vsbhrefname="vurl" style="float: none">showVsbVideo("/__local/9/89/7A/296F83D4B81723FA9DEF0AB401B_799B316E_F4231B4.mp4","height=\"280\"","width=\"420\"","","float: none","false");</script></p> <p><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">案例四:</span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">化工原理课程</span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">基于异步</span>SPOC线上教学设计——《化工原理》线上教学经验分? 食品工程学院  宫显?/span></p> <p style="text-align: center;"> <img width="500" height="246" src="/__local/5/7D/9A/0C40A0329A6F1EDFA303A3D84DC_26474E2F_99660.jpg" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/57D9A0C40A0329A6F1EDFA303A3D84DC/26474E2F/99660" vheight="246" vwidth=" 500px" orisrc="/__local/5/7D/9A/0C40A0329A6F1EDFA303A3D84DC_26474E2F_99660.jpg" class="img_vsb_content" style="width: 500px;"></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"> </span></strong></p> <p style="text-align: center;"> <script name="_videourl" vurl="/__local/1/0B/1F/70C33CD690758BA190AE8A678E0_038A1D9C_4CAD0EA.mp4" vwidth="420" vheight="280" rand="null" align="" vsbhrefname="vurl" style="float: none">showVsbVideo("/__local/1/0B/1F/70C33CD690758BA190AE8A678E0_038A1D9C_4CAD0EA.mp4","height=\"280\"","width=\"420\"","","float: none","false");</script></p> <p style="line-height: 200%;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">案例五:</span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">相聚云端</span>  <span style="font-family: 宋体;">共待花开</span>——《建筑设计学》线上教学案例分? 艺术与设计学? 王伟</span></p> <p style="text-align: center; line-height: 200%; text-indent: 37px;"> <img width="500" height="253" title="undefined" alt="undefined" src="/__local/3/1B/7D/A7EBD78256A741EBD49EF99C222_9F892D55_80E4F.jpg" border="0" hspace="0" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/31B7DA7EBD78256A741EBD49EF99C222/9F892D55/80E4F" vheight="253" vwidth="500" orisrc="/__local/3/1B/7D/A7EBD78256A741EBD49EF99C222_9F892D55_80E4F.jpg" class="img_vsb_content"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"> </span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"></span></strong> </p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;">  <script name="_videourl" vurl="/__local/9/51/EF/FD696D838766538AE1612A15CD2_6BA2463B_35CE771.mp4" vwidth="420" vheight="280" rand="null" align="" vsbhrefname="vurl" style="float: none">showVsbVideo("/__local/9/51/EF/FD696D838766538AE1612A15CD2_6BA2463B_35CE771.mp4","height=\"280\"","width=\"420\"","","float: none","false");</script></span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 200%; text-justify: inter-ideograph;"><strong><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px; font-weight: bold;"><span style="font-family: 宋体;">案例六:</span></span></strong></p> <p style="line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">舞动指尖</span>  <span style="font-family: 宋体;">聆听心声</span>——实践课程《钢琴》线上教?/span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">创新</span></span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">模式体验</span>  <span style="font-family: 宋体;">音乐与舞蹈学?/span> <span style="font-family: 宋体;">张春?/span></span></p> <p style="text-align: center;"> <img width="500" height="253" title="undefined" alt="undefined" src="/__local/B/67/C1/A3A3BC734FDCD983F93D461846D_222A6B9D_7CCC5.jpg" border="0" hspace="0" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/B67C1A3A3BC734FDCD983F93D461846D/222A6B9D/7CCC5" vheight="253" vwidth="500" orisrc="/__local/B/67/C1/A3A3BC734FDCD983F93D461846D_222A6B9D_7CCC5.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p><span style="font-size: 20px;"></span> </p> <p style="line-height: 200%;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"></span></p> <p style="text-align: center;"> <script name="_videourl" vurl="/__local/2/9D/FF/2AFB488695078A15ECF7B032141_F9E2C8E5_9C153EA.mp4" vwidth="420" vheight="280" rand="null" align="" vsbhrefname="vurl" style="float: none">showVsbVideo("/__local/2/9D/FF/2AFB488695078A15ECF7B032141_F9E2C8E5_9C153EA.mp4","height=\"280\"","width=\"420\"","","float: none","false");</script></p> <p style="line-height: 200%;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">哈尔滨学院教师教学发展中?/span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 200%; text-indent: 37px;"><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">2020??</span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;">2</span><span style="line-height: 200%; font-family: 宋体; font-size: 20px;"><span style="font-family: 宋体;">?/span></span></p> <p> </p></zwnr></div><div id="div_vote_id"></div> </p> <p align="right">发布时间?fbsj>2020?3?5?15:07</fbsj> 点击?djs><script>_showDynClicks("wbnews", 1250235438, 21521)</script></djs> 发布人:<fbr></fbr> 审核??shr></shr></p> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> <p align="right">?a href="21522.htm">下一条:共克时艰 共享经验 共同成长——哈尔滨学院教师线上教学经验分享(一?/a>?/p> </form><br></div> <div style="clear: both"></div> <div class="center"> <div class="list-title"> <span class="fl span">相关文章</span> </div> <br> <span id="relateNewsjs51464js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript"> getRelateNewsjs51464js(0); function getRelateNewsjs51464js(temp) { var pars = 'archive=0&clickstyle=clickstyle51464&viewid=51464&leaderchar=%C2%B7&titlelen=50&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/hrbu/_webprj/content.jsp&columnshow=2&wbnewsid=21521&owner=1250235438&limitdays=182&rowcount=5&columnstyle= columnstyle51464 &columnid=1074&uid=u4'; var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp?'+pars; //需要POST的值,把每个变量都通过&来联? var postStr = "winstyle=winstyle&leaderfont=leaderfont51464&leaderimage=&linkmode=target=_blank&titlestylename=titlestyle51464×tylename=timestyle51464"; //实例化Ajax var ajax = false; //开始初始化XMLHttpRequest对象 if(window.XMLHttpRequest) { //Mozilla 浏览? ajax = new XMLHttpRequest(); if (ajax.overrideMimeType) { //设置MiME类别 ajax.overrideMimeType("text/xml"); } } else if (window.ActiveXObject) { // IE浏览? try { ajax = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.6.0"); } catch (e) { try { ajax = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0"); } catch (e) {} } } if (!ajax) { // 异常,创建对象实例失? window.alert("不能创建XMLHttpRequest对象实例."); return false; } //通过Post方式打开连接 ajax.open("POST", url, true); //定义传输的文件HTTP头信? ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); //发送POST数据 ajax.send(postStr); //获取执行状? ajax.onreadystatechange = function() { if(ajax.status=='12031') { temp++; if(temp<2) { getRelateNews_ajax(temp); } } //如果执行状态成功,那么就把返回信息写到指定的层? if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) { document.getElementById("relateNewsjs51464js").innerHTML = ajax.responseText; } } } </script> <br> </div> <div class="containter footer"> <br><div class="center "> <br> <table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><div class="p"><p>学校地址?黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大?09?/p><p>邮政编码?150086  版权所有:哈尔滨学?/p><p><a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">黑ICP?05008600 ?/a>  <img src="/__local/D/02/89/DC0A46FC5B15B3363FFA78CF6C7_C267B386_4B38.png" /> <a href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=23010302000191" target="_blank">pk10ͼ黑公网安?23010302000191?/a></p></div></td> <td><a href="http://huigooo.com/info/1301/16419.htm" target="_blank"><img src="../../images/hayuanapp.png" class="fl ga"></a> <img src="../../images/zhaosheng.png" class="fl ga"> </td> </tr> </table> </div><br></div><script type="text/javascript" src="../../js/jquery1.42.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/home.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/aspku.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/font-style.js"></script><script type="text/Javascript"> <br> </script><script type="text/javascript"> $(function (){ $(window).toTop({ showHeight : 100,//设置滚动高度时显? speed : 500 //返回顶部的速度以毫秒为单位 }); }); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?8f1e5ac75eaa9d191bf0436126b5064d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body></html>